Széchenyi Terv Plusz

Img

Kedvezményezett neve: ZOLL-PLATZ Vámügynökség Kft.

Projekt címe: Ingatlanfejlesztés és eszközbeszerzés a Zoll-Platz Kft-nél

Projekt azonosító: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-00466

Projekt összköltsége: 447 783 480 Ft

Támogatás intenzitása: 70 %

Támogatás összege: 313 448 436 Ft

A projekt fizikai befejezésének napja: 2024. október 27.

 

Megvalósult projekt céljai:

  • 2890 m2 területű modern logisztikai központ és kapcsolódó infrastruktúra kiépítése
  • a működéshez szükséges eszközök beszerzése
  • napelemes rendszer kiépítése
  • tanácsadás és
  • képzés igénybe vétele

Fejlesztés bemutatása:

A beruházás keretében a Zoll-Platz Vámügynökség Kft. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR számú tevékenységi körének fejlesztése valósult meg.

A Dél-alföldi régióban, különösen Szegeden nagy igény mutatkozik korszerű, modern technikával felszerelt raktárak, csarnokok bérlésére. A Zoll-Platz Kft. ezt az igényt kívánja kielégíteni, amihez modern raktárcsarnokot létesített kiszolgáló helyiségekkel. A kialakítás és működtetés során maximálisan alkalmazásra kerültek az energiahatékonyságot növelő megoldások. A raktárcsarnok potenciális bérlői lehetnek pl. a csomagküldő szolgáltatók, a webshop-okat fenntartó vállalkozások, a Szegeden és környékén termelő vállalatok, az országhatár menti kereskedelmet lebonyolító gazdálkodó szervezetek, illetve a dél-kelet európai régiót kiszolgáló multicégek stb.

A logisztikai központ zöldmezős beruházásként valósult meg a Zoll-Platz Kft. tulajdonában álló Szeged, Merkúr út 7. címen (hrsz.: 01113/11) található ingatlanon, mely a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne. A projekt másodlagos megvalósítási helyszíne volt a Szeged, Back Bernát u. 1. (hrsz.: 01418/7), ahol a képzésben résztvevők munkavégzési helyszíne található.

A projektben kizárólag a raktárközpont létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges tevékenységek megvalósítására került sor.

A projekt keretében végrehajtott fejlesztések:

1. INGATLAN ÉPÍTÉSE:

A pályázati forrás segítségével és a szükséges önerő biztosításával 2890 m2 új építésű raktárcsarnok létesült, melyben a működéshez szükséges iroda és szociális blokk is kialakításra került. A tervezett csarnoképületet az előírásoknak megfelelően szabadonálló beépítéssel tervezett, a 9,5 méteres előírt homlokzatmagasság betartásra került. A főépület egy épülettömegből áll, amelyet a rendezési tervben megjelölt építési vonalra helyeztek.

2. INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉS:

A funkció kiszolgálására a csapadékvíz elvezető rendszer, és útépítési is megvalósult.

a) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS:
A csapadékvíz elvezetendő rendszer fogadja a tetőfelületről és burkolatról lefolyó vizeket. Ezek gravitációs zárt csatornával 2 db csapadékvíz puffertároló műtárgyba kerül vezetésre, onnan átemelő aknába, majd átemelés után kerül a közterületi befogadóba. A burkolat olajkiszűrő műtárgy segítségével kerül tisztításra, ahonnan a csapadékvíz tárolóba folyik. A projekt terhére kizárólagosan a fejlesztéssel érintett ingatlanon megvalósuló tételek került elszámolásra, a telekhatáron kívüli költségek önerőből került biztosításra.

b) BELSŐ ÚTÉPÍTÉS, PARKOLÓK: A tervezett belső közlekedési létesítmények parkolási és rakodási, árukezelési funkciók kiszolgálására készültek a parkolók valamint a belső út. Az út mellett 7 db kamion parkolóhely, 6 db személygépkocsi parkolóhelyek került kialakításra. A területen 6 db süllyesztett kamionkiszolgáló hely került kialakításra a raktárcsarnok áruszállításának lebonyolítása érdekében.

3. ESZKÖZBESZEZRÉS

Az üzemeltetéshez és működtetéshez szükséges eszközök beszerzése is megtörtént az alábbiak szerint:

a) A logisztikai raktár működtetéséhez anyagmozgatási eszközök beszerzése valósult meg. Az anyagmozgatási eszközök biztosítják a folyamatos és zavartalan kamion ki- és berakodást, a raktárcsarnokban az áru mozgatását. Mindezek érdekében beszerzésre került eszközök: 2 db Toyota-TOYOTA-BT LEVIO LPE200 gyalogkíséretű elektromos targonca, 1 db TOYOTA-BT REFLEX RRE160HR tolóoszlopos targonca; 2 db Toyota TONERO 02-8FGF25 homlokvillás targonca; 1 db Toyota TONEROBT STAXIO SWE 120 gyalogkíséretű magasemelő targonca; 1 db Hyundai 20L-7M targonca

A kamionok rakodásához nélkülözhetetlen a targoncák zökkenőmentes mozgása. A feltétel biztosításához 5 db Crawford Assa Abloy 6010S Swingdock Rámpakiegyenlítő beszerzése és telepítése valósult meg.

b) Az elektromos gépjárművek kiszolgálásához 4 db Charge Cion elektromos autótöltő telepítésére került sor. A raktárcsarnokhoz tartozó zöldterület karbantartásához 1 db Snapper ZTX-275 fűnyíró került beszerzésre. A csarnok homlokzatán és a csarnokon belüli karbantartási munkálatok elvégzése a beszerzett MANITOU 100 VJR személyi emelő segítségével valósulhat meg. A takarítási munkálatok hatékonyságát a 2 db tisztítógép segíti, mellyel a csarnok padlója és a kültéri út és parkoló egyarán tisztítható.

4. KÉPZÉS

4 fő vezető vezetőképzésen vett részt. A 32 órás képzés célja a vezetői készségek javítása. A képzésen résztvevők minden, vezetőként megélt helyzetben alkalmazható tudásra tettek szert, valamint megfelelő felkészítést kaptak a nagy nyilvánosság előtti szereplésekre, így hatékonyabb és eredményesebb a kommunikáció.

5. TANÁCSADÁS

200 óra marketing tanácsadás eredményeként a létesített csarnok bérbeadásához szükséges értékesítési feladatok hatékonyabbá váltak. A potenciális bérlők felkutatása hatékonyabban és eredményesebben végezhető.

6. NAPELEM

A raktárcsarnok üzemeltetéséhez szükséges villamos energiafelhasználás megújuló energiával történő támogatása érdekében 150 kW teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre. A megtermelt és fel nem használt energia tárolásához tárolóegység telepítése is megvalósult.

nyitó sajtóközlemény: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-00466_nyito.pdf

záró sajtóközlemény: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-00466_zaro.pdf

KÜLDETÉSÜNK

MIÉRT BENNÜNKET VÁLASSZON?

  • Gyors, teljes körű vámügyintézés
  • Stabil, megbízható pénzügyi háttér
  • Bonyolult projektek gördülékeny megoldása
  • Széles körű kapcsolatrendszer

Éves tapasztalat
Elégedett ügyfél
m2 Raktár
Munkatárs

Partnereink